Workshop: “How to Create and Manage a Multi-Asset Investment Portfolio” Reply

Support.Training

This workshop is suitable for investors that wish to sharpen or acquire the skill of creating and managing a multi-asset investment portfolio. The methodology that is covered is general, quantitative and systematic. The portfolio created during the workshop contains multiple asset classes, namely equities, fixed-income, real estate, commodities and hedge funds.

After the workshop, you will be able to:

 • Determine a relevant and modern investment universe, consisting of multiple asset classes and different types of financial instruments (ETFs, futures, index funds, options, etc.).
 • Through optimization generate the portfolio that best fulfills your established objective and constraints.
 • Rebalance the portfolio – know how, when and why.
 • Protect unrealized profits without losing continued upside potential – to participate in a ‘bubble’ on the way up and avoid giving back profits when the bubble bursts. You will learn how the ‘Profit Protection Overlay’ functions.
 • In the short perspective know when and how to adjust the portfolio basis price action in the markets.
 • Generate impressive risk-adjusted return.
 • … and more.

In addition – how is a multi-asset portfolio established that is based on sustainable principles, a portfolio that is ESG-compliant (Environmental, Social, Governance)? This important, but complicated, aspect will be addressed at the workshop. Financial Factory is a member of Swesif, Sweden’s Forum for Sustainable Investments.

When and Where?

 • Days: Wednesday, June 8, 2016 or Thursday, August 25, 2016. The workshop takes place during one day.
 • Time: CET 09:00 – 15:00 (circa), registration and coffee from CET 08:30.
 • Place: Grand Hotel, Stockholm, Sweden. Click here for a map.
 • Last day to register: May 18, 2016 and August 4, 2016, respectively.
 • The number of participants is set to a maximum of 10. Register today to secure your spot.

Price (VAT excluded) 

 • SEK 19,500 | EUR 2,100 | GBP 1,700 | USD 2,400
 • Included in the price: lunch, refreshments during breaks and after, a handbook covering the methodology, two hours of consultation for your own implementation, interesting articles, and other bits and pieces.
 • Discount: 30% discount from participant number two from the same company.

Workshop LeaderUlfBjorkman

Ulf Björkman leads the workshop. Ulf has extensive experience from different roles in investment management, e.g. as CIO and Portfolio Manager at a fund company, that at the time was specialized in multi-asset investing. Click here for LinkedIn-profile.

Questions

Send questions by e-mail or contact by phone +46 (0)70 550 54 54.


Registration

Fill in the form below to register for the workshop. A confirmation will be sent to your e-mail.

Anmälan till workshop: “How to Create and Manage a Multi-Asset Investment Portfolio” Reply

Support.TrainingDenna workshop vänder sig till investerare som önskar utveckla eller lära sig förmågan att skapa och över tid förvalta en portfölj av finansiella tillgångar – en portfölj som omfattar flera tillgångsklasser. Metoden som lärs ut är generell, kvantitativ och systematisk. Den portfölj som skapas under workshopen innehåller tillgångsklasserna aktier, obligationer, fastigheter, råvaror och hedgefonder.

Efter genomförd workshop kommer du kunna:

 • Bestämma ett relevant och modernt investeringsuniversum omfattande flera tillgångsklasser och olika typer av finansiella instrument (ETFer, terminer, indexfonder, optioner, mfl).
 • Genom optimering generera den portfölj som bäst motsvarar bestämd målsättning och satta begränsningar.
 • Ombalansera portföljen – ha kännedom om hur, när och varför.
 • Skydda orealiserade vinster, utan att gå miste om fortsatt uppsida – att delta i ‘bubblor’ och undvika att ge tillbaks vinster när de spricker. Du lär dig hur vår ‘Profit Protection Overlay’ fungerar.
 • I det korta perspektivet kunna justera portföljen basis marknadsutvecklingen.
 • Generera imponerande risk-justerad avkastning.
 • … och mer.

Därutöver – hur skapas en ‘multi-asset portfolio’ som är hållbar och ansvarsfull, som tar hänsyn till ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance)? Denna väsentliga, men komplicerade, frågeställning kommer att beröras under workshopen. Financial Factory är medlem i Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar.

När och var?

 • Tillfällen: onsdag 16-06-08 eller torsdag 16-08-25. Workshopen pågår under en dag.
 • Tid: kl. 09:00 – 15:00 (cirka), registrering och kaffe från kl. 08:30.
 • Plats: Grand Hotel, Stockholm, Sverige. Klicka här för karta.
 • Sista dag för anmälan: 16-05-18 respektive 16-08-04.
 • Antalet deltagare är maximerat till 10 per tillfälle. Anmäl dig idag för att säkra din plats.

Pris (exklusive moms)

 • SEK 19,500 | EUR 2,100 | GBP 1,700 | USD 2,400
 • I priset ingår: lunch, förfriskningar under pauser och efteråt, handbok avseende metodiken, två timmars konsultation vid egen implementation, intressanta artiklar och annat smått och gott.
 • Rabatt: 30% rabatt från deltagare två från samma företag.

LedareUlfBjorkman

Ulf Björkman leder workshopen. Ulf har mångårig erfarenhet från olika roller inom kapitalförvaltning, bl a som CIO och portföljförvaltare på ett fondbolag, som på den tiden var specialiserat inom ‘multi-asset-investing’. Klicka här för LinkedIn-profil.

Frågor

Skicka frågor och funderingar via e-mail eller per telefon +46 (0)70 550 54 54.


Anmälan

Fyll i nedanstående formulär för att anmäla dig. En bekräftelse på anmälan skickas till din e-mail.